Kostnad

Finansieringen av psykoterapin kan ske på olika sätt.

I vissa fall betalar arbetsgivare en del av eller hela behandlingen för sina anställda. Antalet samtal brukar då bestämmas i förväg, ofta med möjlighet till förlängning vid behov. Vissa försäkringsbolag står också för finansieringen på liknande sätt, oftast i samband med kriser.


En annan möjlighet är att du själv står för kostnaden. Din terapeut upplyser dig om gällande avgifter.


Har du fått en remiss avseende psykoterapi via din vårdcentral, så gäller den aktuella sjukvårdstaxan med högkostnadsskydd. Mer information finns här:

http://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Valj-mottagning-for-psykoterapi/

Blå druvor