Veta mera

Region Skåne har en klar och utförlig informationssida om psykoterapi här:

http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Psykoterapi/


En rik källa till ytterligare upplysningar om psykodynamisk psykoterapi är Riksföreningen PsykoterapiCentrums hemsida. Adressen är:

http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se


Sakliga beskrivningar av olika terapiformer finns också att läsa hos Psykoterapistiftelsen. Adressen är:

http://www.psykoterapistiftelsen.se/doc/psykoterapi­2012.pdf

Segelfartyg